RODO
7623
page-template-default,page,page-id-7623,elision-core-1.0.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

RODO

Obowiązek Informacyjny

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jest:

Florian” Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich
ul. Chorwacka 47 51-107 Wrocław
NIP 896-000-23-44, (zwany dalej jako Administrator).
Email: sekretariat@florian.wroc.pl
tel. 71 367-80-68

fax. 71 361-13-81

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.
 2. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora.
 3. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zrealizować lub odnieść się do zagadnień zawartych przez Państwa w formularzu.
 4. Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Treść wiadomości;
 • Temat wiadomości;

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:
 • komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
 • przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną (po wyrażeniu zgody przez użytkownika);
 • zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem email: iodo@florian.wroc.pl,

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim ani dystrybułowane poza obszar Unii Europejskiej.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem email: iodo@florian.wroc.pl.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danymi zawartymi w pkt. Informacje o administratorze.