Odbiór przewodów kominowych
7406
page-template-default,page,page-id-7406,elision-core-1.0.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Odbiór przewodów kominowych

Oferujemy usługi Odbioru przewodów kominowych. Mają one na celu:

 

1. Ogólne sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów),

2. Sprawdzenie ciągu kominowego (bez podania wartości),

3. Sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne , oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe – posiadają właściwą wentylację wywiewną i nawiewną , zgodną z założeniami przedłożonego do wglądu projektu,

4. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego: ilości , przekroju , przebiegu umiejscowienia przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych , oraz grzewczych wykonanych w budynku , w porównaniu z przedłożonym przez Zlecającego projektem,

5. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z odpowiednimi przepisami dla bezpiecznej przydatności eksploatacyjnej,

6. W razie potrzeby szczegółowego opisania koniecznych poprawek , wykonanie szkicu sytuacyjnego z opisem,

7. Wynik i ocena stanu jest wydawana w formie pisemnej w protokole sprawozdawczo – odbiorczym.