Inwentaryzacja przewodów kominowych
7410
page-template-default,page,page-id-7410,elision-core-1.0.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Inwentaryzacja przewodów kominowych

Oferujemy inwentaryzację przewodów kominowych istniejących w nieruchomości objętej sprawdzeniem. Inwentaryzacja obejmuje :

 

1. Sprawdzenie drożności wszystkich przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach (podanie drożności i wymiarów przewodów , wraz ze szkicem przekrojowym pionowym wszystkich przewodów) .

2. Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych we wszystkich pionach w budynku , oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia (dokładne określenie przewodu do którego są podłączone poszczególne urządzenia).

3. Wskazanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych , oraz pomieszczeń w których brak niezbędnych wymaganych urządzeń .

4. Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych , nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń .

5. Wskazanie miejsca podłączenia , przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami .

6. Wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów kominowych wraz ze szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń .

7. Wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanym budynku .

8. Wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek , oraz sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych .