Opinia kominiarska
7392
page-template-default,page,page-id-7392,elision-core-1.0.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Opinia kominiarska

Opinie kominiarskie określają możliwość przyłączenia do przewodów kominowych nowych lub przełączenia istniejących urządzeń grzewczych czy wentylacyjnych która obejmuje:

 

1. Sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach (sprawdzenie czy drożności i przekroje przewodów posiadają wymiary niezbędne do zamontowania urządzeń) .

2. Sprawdzenie przekrojów i tzw. przepustowości przewodów , oraz sposobu ich ?przebiegu” przez poszczególne kondygnacje (ustalenie miejsca ewentualnych odchyleń od pionu i uskoków)

3. Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w opiniowanym pionie , oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia (dokładne określenie poszczególnych przewodów do których są podłączone poszczególne urządzenia).

4.Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych , nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń .

5. Wskazanie miejsca podłączenia , przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami .

6. Wykonanie szkicu sytuacyjnego opiniowanych pomieszczeń wraz z umiejscowieniem przewodów kominowych i szczegółowym opisem (prawidłowo wypełniony druk Opinii) .

7. Wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do