Okresowa kontrola przewodów kominowych
7414
page-template-default,page,page-id-7414,elision-core-1.0.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Okresowa kontrola przewodów kominowych

Oferujemy okresową kontrolę przewodów kominowych. Obejmuje ona:

 

1. Ogólne sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów),

2. Sprawdzenie stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

3. Sprawdzenie ciągu kominowego (bez podania wartości) , z opisaniem ogólnych przyczyn niestabilnego , słabego ciągu , lub zaniku ciągu kominowego(np. nadmierna szczelność lokalu , niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.),

3. Sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne , oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe – posiadają właściwą wentylację wywiewną i nawiewną,

4. Sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia : a) przewodów kominowych b) kanałów czopuchów , rur łączących i łączników c) włazów , drzwiczek kominowych , rewizyjnych , ław kominiarskich d) innych elementów urządzeń kominowych,

5. Sprawdzenie czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych : dymowych , spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , oraz sprawdzenie stanu zanieczyszczeń przewodów kominowych,

6. Sprawdzenie czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych , kanałów , czopuchów , rur i nasad , a także otworów do wybierania zanieczyszczeń,

7. Sprawdzenie czy są składowane materiały łatwopalne na strychach , przez które przechodzą przewody kominowe,

8. Sprawdzenie czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych.